DASTA beskæftiger sig med data og statistik, derfor navnet  DASTA <---- DAta & STAtistik.

Gennem mange år har jeg udviklet Windows programmer og en del af disse har jeg valgt at stille til rådighed for alle.
Der er adskillige programmer til kvantitativ analyse .

Du er velkommen til at hente og bruge programmerne. Husk dog, at der gælder de sædvanlige betingelser:
Jeg har lavet programmerne efter bedste evne (slet ikke så ringe  :-) og mener at de er i orden, men brug at programmerne sker på eget ansvar. Mener du noget skal rettes eller har du ideer til forbedringer er du velkommen til at henvende dig.

Bo Sommerlund
bo (snabel_a) dasta.dk