Kvalitativ tekstanalyse

TekstBase Gamma er et program til analyse af tekster. Programmet fungerer som en elektronisk version af den gamle klassiske papirbaserede analyse hvor man har sin tekst på papir, læser teksten og sætter klammer om interessante passager i teksten og skriver stikord i marginen, så man kan finde tekstafsnittene igen. Tekstafsnit med en bestemt kode kunne så klippes ud og lægges i en bunke for sig selv.

Alt dette kan klares elektronisk.

Der er ingen decideret manual til programmet men et nogenlunde hjælpesystem. Så hent programmet, installer det og start det og som det første klik på 'Help'